Bộ sưu tập: PHÒNG THÍ NGHIỆM

    Nước hoa Le Labo được sinh ra ở Grasse, Pháp và được nuôi dưỡng ở New York, Hoa Kỳ. Tên của thương hiệu là tiếng Pháp cho "phòng thí nghiệm."
    Mỗi cửa hàng của họ được thiết lập giống như một phòng thí nghiệm thủ công mở, hoàn chỉnh với khu vực giải trí thân thiện với mũi, nơi khách hàng có thể ngửi và chạm vào nguyên liệu thô để kích thích khứu giác và khơi gợi cảm xúc. Họ tự pha chế nước hoa của mình theo đơn đặt hàng và mỗi nhãn được cá nhân hóa với ngày và địa điểm pha chế, cũng như tuyên bố về sự lựa chọn của bạn. c Thông qua kỹ thuật chế tạo nước hoa dần dần của Le Labo, nó tạo ra một vẻ đẹp đam mê tuyệt đỉnh một cách cẩn thận.